Het Europees Parlement stelt een onderzoek in naar de PRISM-affaire.

Met een ruime meerderheid heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen om een onderzoek te starten naar de Amerikaanse afluisterpraktijken in Europa. Aan het einde van het jaar moet het onderzoek afgerond zijn en moet de onderzoekscommissie met een conclusie komen. De resolutie stelt dat Amerika moet stoppen met het schenden van het fundamentele recht van dataprivacy van Europeanen.

Om dat te bewerkstelligen heeft de Europese Commissie in de resolutie het mandaat gekregen om, indien nodig, met bepaalde ingrepen druk uit te oefenen op Amerika. De Europese Commissie zou die druk bijvoorbeeld kunnen uitoefenen door een stop op de vrijwillige informatiestroom van vlucht- en financiële gegevens van Europese burgers aan Amerika. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat het niet meer mogelijk is om te vliegen tussen de Europese Unie en Amerika.

Ook sprak het Europees Parlement zorgen uit over de medewerking van EU-lidstaten zoals Duitsland, Polen, Nederland en Zweden aan afluisterprogramma’s.

Groot Brittanië

De Europese Commissie onderzoekt daarnaast of Groot Brittanïe de Europese privacyregels heeft overtreden door met Amerika samen te werken in het PRISM-programma en het bijbehorende doorgeven van persoonlijke informatie van haar burgers. Als Groot Brittanië schuldig wordt bevonden kunnen door het Europese Hooggerechtshof zware boetes worden opgelegd.

Het Hooggerechtshof oordeelde onlangs nog dat de staatsveiligheid van een land geen reden kan zijn voor landen om zich niet aan Europese regelgeving te houden. Het argument van landen dat privacyregels overtreden worden om de staatsveiligheid te waarborgen zoals Amerika dat doet, wordt in Europa dus niet geaccepteerd.

Neelie Kroes: Cloud is in gevaar

Door de PRISM-affaire staan de Amerikaanse aanbieders van clouddiensten onder druk, vanwege het feit dat de data in Amerika opgeslagen wordt. Daarmee valt die informatie onder de Patriot Act, wat betekent dat de Amerikaanse overheid die gegevens in zou kunnen zien.

Onze eigen Iron Lady Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie, sprak haar zorgen uit over de mogelijke vertrouwensbreuk die kan ontstaan tussen burgers en aanbieders van clouddiensten. “Als Europese burgers en bedrijven de Amerikaanse overheid niet kunnen vertrouwen, dan vertrouwen zij misschien de Amerikaanse clouddiensten ook niet.”

“Dat kan tot gevolg hebben dat die diensten een grote terugloop zien in de afname van hun dienstverlening. Als ik een Amerikaanse cloudprovider was, zou ik gefrustreerd zijn door de acties van mijn regering. Clouddiensten hebben een enorm potentieel, maar dat potentieel is niet veel waard als er geen vertrouwen is. Waarom zou je je commerciële of andere geheimen delen als je vermoedt of weet dat die geheimen tegen je wensen in gedeeld worden?”

Bron: bright.nl